Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái: Phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Quyết liệt thực hiện các giải pháp phát triển nhanh, bền vững đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2019 là chủ đề được Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái chọn để phát động phong trào thi đua nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ và vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2019 tại Công văn số  536/BHXH-TCCB ngày 13/5/2019 của BHXH tỉnh.

Theo đó, phong trào thi đua được phát động với mục tiêu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác khai thác và phát triển đối tượng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) theo Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 21/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và các quy định khác của nhà nước liên quan đến BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; Quyết định số 55/QĐ-BHXH ngày 22/4/2019 của Giám đốc BHXH tỉnh; các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Yên Bái phân công; Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đối tượng BHXH, BHYT được giao năm 2019; Đẩy nhanh tiến độ nhằm thực hiện thành công các mục tiêu cụ thể về phát triển đối tượng tham gia BHXH tại Chương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ ngày 16/8/2018 của Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam; Kế hoạch hành động số 97-KH/TU ngày 30/7/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái; Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 03/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; Chương trình hành động số 96/CTr-ĐB ngày 24/10/2018 của Đảng ủy BHXH tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH. Với thời gian thi đua đến hết ngày 31/12/2019.

Để phong trào thi đua được triển khai sâu rộng trong toàn Ngành BHXH và đạt được kết quả, Giám đốc BHXH tỉnh  đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai các nội dung thi đua như làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan BHXH với hệ thống các đại lý thu trên địa bàn; xác định rõ nhiệm vụ phát triển đối tượng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên phải thực hiện. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, giám sát nhân viên đại lý thu đảm bảo thực hiện có hiệu quả nội dung Hợp đồng đã ký kết, đặc biệt là nhiệm vụ phát triển đối tượng BHXH, BHYT,vv..Phong trào thi đua cũng đã đưa ra các tiêu chí đánh giá kết quả thi đua và bình xét khen thưởng cụ thể như đối với tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; hoàn thành về đích sớm các chỉ tiêu phát triển đối tượng do BHXH tỉnh Yên Bái giao,vv.. Đối với cá nhân các tiêu chí như có sự đóng góp thiết thực góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; có giải pháp, sáng kiến được ứng dụng vào thực tế đạt hiệu quả cao trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tích cực tuyên truyền, vận động được nhiều người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình,vv.. Cơ cấu khen thưởng đối với tập thể tặng Giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh cho 04 đơn vị trực thuộc đạt kết quả cao nhất, vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao về khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2019,vv.. Mức tiền thưởng cho 01 đơn vị đạt  Giải Nhất là 7.000.000 đồng, 01 đơn vị đạt Giải Nhì 5.000.000 đồng, 01 đơn vị đạt Giải Ba 4.000.000 đồng, 01đơn vị đạt Giải Khuyến khích 3.000.000 đồng. Đối với cá nhân tặng Giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh kèm theo tiền thưởng 500.000 đồng cho 15 cá nhân tiêu biểu là công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong ngành có thành tích trong phong trào thi đua, hoặc có các giải pháp, sáng kiến áp dụng hiệu quả trong tuyên truyền, mở rộng đối tượng và vận động được nhiều người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và 15 cá nhân ngoài ngành là nhân viên đại lý thu hoạt động có hiệu quả, vận động được nhiều người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2019.

Giám đốc BHXH tỉnh phát động các đơn vị cùng toàn thể đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành nêu cao tinh thần thi đua yêu nước; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ở mức cao nhất./.

Phạm Thị Thu Hường Phòng Tổ chức cán bộ