Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái: Quyết liệt thực hiện chỉ tiêu quý 3/2019

Tính đến hết tháng 8/2019 toàn tỉnh thu BHXH, BHYT, BHTN 1.020,733 tỷ đồng, đạt 66,3%; số Nợ BHXH, BHYT, BHTN chỉ còn 24,321 tỷ đồng, giảm 7,426 tỷ  đồng so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ nợ toàn tỉnh chiếm 1,58%). Toàn tỉnh đến 31/8/2019 có 52.550 người tham gia BHXH bắt buộc (đạt 95,7%); số người tham gia BHXH tự nguyện 6.160 người, tăng 3.962 người so với cùng kỳ năm trước (đạt 98,4%); Số người tham gia BHTN toàn tỉnh 42.005 người (đạt 96,3%); Số người tham gia BHYT: 793.912 người, tăng 18.023 người so với cùng kỳ năm trước, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 96,6%. Một số chỉ tiêu đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên số nợ BHXH vẫn còn diễn ra ở các doanh nghiệp đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Nhằm phấn đấu đạt được chỉ tiêu kế hoạch trong quý 3 và cả năm 2019, sáng ngày 06/9/2019, Giám đốc BHXH tỉnh – Nguyễn Trí Đại đã chủ trì Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong tháng 9. Trong đó yêu cầu các đơn vị chuẩn bị các điều kiện để thực hiện thí điểm Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” theo kế hoạch của BHXH Việt Nam; đồng thời chuẩn bị tài liệu bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với các đơn vị theo Quyết định số 308/QĐ-BHXH ngày 15/8/2019 của BHXH tỉnh Yên Bái.

Theo đó, các đồng chí Lãnh đạo BHXH tỉnh đã giao nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện cho các đơn vị. Trong đó yêu cầu các đơn vị rà soát lại tất cả chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị mình, tập trung chỉ đạo, tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT. Quất tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia và đạt ít nhất 75% kế hoạch thu, giảm số nợ xuống mức thấp nhất. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nữa được đặt ra đó là các đơn vị tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên ở địa phương tăng cường truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, nhất là tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, lựa chọn đối tượng truyền thông phù hợp, trong đó ueu tiên tuyên truyền đến nhóm đối tượng là tiểu thương, người kinh doanh tự do. Phối hợp rà soát lại dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp để thực hiện bàn giao cho Bưu điện thực hiện.

Cùng với đó, các đơn vị tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp nhận, trả kết quả TTHC và giải quyết kịp thời, đúng chế độ chính sách cho người thụ hưởng chính sách. Quyết liệt trong công tác thẩm định vượt quỹ KCB BHYT tại các cơ sở KCB, tăng cường kiểm tra ngoài giờ hành chính đối với một số cơ sở KCB có biểu hiện gia tăng chi phí bất hợp lý. Giám sát chặt chẽ các cơ sở KCB BHYT có chi phí tăng bất thường. Tiếp tục thực hiện các biện pháp để sử dụng quỹ KCB BHYT có hiệu quả, hạn chế tình trạng lạm dụng quỹ. Đồng thời quyết liệt hơn nữa trong công tác thanh tra kiểm tra, tích cực đôn đốc các đơn vị đã thanh tra, kiểm tra chấp hành nội dung kết luận sau thanh tra kiểm tra. Làm tốt công tác tiếp công dân, kịp thời tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo để tránh đơn thư vượt cấp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng đơn giản, giảm chi phí, vv..

Các đơn vị tiếp tục quán triệt đến toàn thể viên chức và người lao động trong cơ quan chấp hành nghiêm quy định của ngành về kỷ luật, kỷ cương hành chính; đảm bảo thời giờ làm việc đúng quy định; thực hiện đúng nội quy, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử trong cơ quan theo tinh thần nội dung Công văn 612/BHXH-TCCB ngày 04/6/2019 của BHXH tỉnh và tích cực tham giai cuộc thi viết về BHXH, BHYT đảm bảo chất lượng, số lượng bài dự thi.

Với tinh thần quyết liệt thực hiện, tin tưởng kết thúc quý 3/2019 này toàn tỉnh sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch giao./.

Bài: Khánh Chi

Ảnh: Mai Hiên