BHXH tỉnh Yên Bái: Hội Nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT

Sáng ngày 5/6/2019, tại  Hà Nội Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh đã dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến công tác thu 6 tháng đầu năm 2019.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tại hội nghị, ông Đinh Duy Hùng – Phó Trưởng Ban Thu của BHXH Việt Nam thông báo kết quả 5 tháng đầu năm 2019, tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của cả nước thi được 137.586 tỷ đồng, đạt 38,3% kế hoạch giao.

Số người tham gia BHYT là 84,485 triệu người, đạt 99,2% kế hoạch giao, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89 %, vượt 0,9% so với Quyết định 1167/QĐ-TTg. 5 tháng đầu năm 2019, số người tham gia BHYT tăng 413 nghìn người; số còn phải phát triển 7 tháng cuối năm là 1 triệu người. Số người tham gia BHXH tự nguyện của cả nước là 363 nghìn người, đạt 74% kế hoạch giao, tăng 26 nghìn so với tháng 4/2019. Một số tỉnh, thành phố phát triển được nhiều đối tượng tham gia trong 5 tháng đầu năm 2019 như: Điện Biên, Sơn La, Sóc Trăng, Hưng Yên, Tuyên Quang. Số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,446 triệu người, đạt 94,4% kế hoạch giao, tăng 79,727 nghìn người so với tháng 4/2019. 05 tỉnh, thành phố phát triển được nhiều người tham gia BHXH bắt buộc trong tháng 5/2019 là: Phú Thọ, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Tuyên Quang, Thanh Hoá. Số người tham gia BHXH bắt buộc còn phải phát triển 7 tháng cuối năm 2019 của cả nước là 856 nghìn người.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, Lãnh đạo BHXH một số tỉnh, thành phố cho biết kết quả cụ thể trong công tác thu BHXH, BHYT của địa phương, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn Ngành.

Phát biểu, kết luận, chỉ đạo hội nghị: Thứ Trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự  nguyện trong những năm cuối thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”và năm đầu thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “cải cách chính sách BHXH”.  Để thực hiện được nhiệm vụ đó ngay từ đầu tháng 6/2019 này các đơn vị BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố cần phải tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp tăng thu, giảm nợ BHXH, BHYT và BH thất nghiệp, đẩy nhanh tiến độ phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, trong đó tập trung thanh tra, tranh tra đột xuất các đơn vị nợ BHXH, BHYT theo quy định. Các đợt thanh tra phải có quyết định xử lý và gửi kết quả xử lý đến cơ quan chức năng cùng cấp làm căn cứ xử lý hình sự sau này.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ thu BHXH, BHYT năm 2019 và các năm tiếp theo, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc yêu cầu: BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục tập trung rà soát, khai thác dữ liệu từ cơ quan Thuế; phối hợp chặt chẽ với Ngành Bưu điện, đồng thời quyết liệt chỉ đạo thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất đối với các đơn vị nợ BHXH, BHYT từ 03 tháng trở lên. Thời gian tới, Ngành sẽ bổ sung phân cấp lãnh đạo BHXH cấp huyện, thị xã tham gia làm trưởng Đoàn thanh tra nhưng yêu cầu khi phân cấp, quyền phải gắn liền với trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hằng tháng, Giám đốc BHXH các tỉnh phân công cán bộ bám sát các đơn vị sử dụng lao động để đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động đóng đủ, kịp thời số tiền phát sinh phải thu, tránh tình trạng nợ, đọng BHXH. BHXH các tỉnh, thành phố đẩy mạnh phối hợp với cơ quan Bưu điện tiếp tục tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; rà soát cơ sở dữ liệu, xác minh các trường hợp thông tin nghi vấn để chỉnh sửa dữ liệu chuẩn xác, kịp thời và hoàn thành việc đối chiếu, rà soát, xác minh chuẩn hoá thông tin dữ liệu trước tháng 8/2019.

Đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh yêu cầu:

Ban Thu phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng, trình Tổng Giám đốc ban hành các quy định, quy trình về khai thác dữ liệu thuế đăng ký kinh doanh để phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, có đánh giá kết quả hằng tháng. Hết tháng 7/2019, Ban Thu cần hoàn thiện việc xây dựng quy trình thống nhất việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, bảo đảm tổ chức hội nghị hiệu quả. Phối hợp với Trung tâm Truyền thông, cơ quan Bưu điện rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu tuyên truyền phục vụ khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT hộ gia đình. Kịp thời tham mưu với Lãnh đạo Ngành chỉ đạo BHXH các tỉnh giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai.

Trung tâm Công nghệ thông tin trao đổi dữ liệu thường xuyên, liên tục với cơ quan Thuế, từ đó xử lý, đảm bảo chiết xuất dữ liệu các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, tham gia chưa đủ cho lao động để cung cấp cho Ban Thu và BHXH các địa phương khai thác, sử dụng kịp thời. Giám sát, quản lý chặt chẽ dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, đảm bảo mỗi người dân chỉ được cấp 1 mã duy nhất, tuyệt đối không để trùng thông tin.

Đối với Ngành Bưu điện, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh đề nghị: Bưu điện các tỉnh, thành phố tập trung, tăng cường tổ chức Hội nghị phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo phương thức tiếp cận trực tiếp từng nhóm đối tượng, từng tổ chức cung ứng các dịch vụ liên quan đến nhóm đối tượng để vận động người dân tham gia.

Tại điểm cầu Yên Bái: Giám đốc BHXH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị, cùng tham dự có đồng chí Giám đốc Bưu điện tỉnh, đồng chí Phạm Quốc Tuấn- phó Giám đốc phụ trách công tác thu và 45 đại biểu.

Theo báo cáo, tính đến hết tháng 5/2019 toàn tỉnh đã thu BHXH, BHYT, BHTN 545,029 tỷ đồng, tăng 26,434 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018, đạt 35,4% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao.Trong đó: Thu BHXH bắt buộc 296,206 tỷ đồng; Thu BHXH tự nguyện 10,269 tỷ đồng; Thu BHTN 18,792 tỷ đồng; Thu BHYT 219,205 tỷ đồng; Thu lãi chậm đóng 557 triệu đồng. Toàn tỉnh 5 tháng đầu năm đã phối hợp với Bưu điện mở 101 hội nghị, với 5.050 người tham dự và đã có 1.256 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, đạt 54,6% so với kế hoạch giao.

Cùng với đó, Số người tham gia BHXH bắt buộc đến hết tháng 5/2019 đã lên đến 52.602 người (bao gồm cả đối tượng nghỉ thai sản), 1.480 người so với cùng kỳ năm 2018, đạt 95,8% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng khá nhanh lên đến 5.315 người, tăng 3.412 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 84,9% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao.  Số người tham gia BHTN 42.097 người (bao gồm cả đối tượng nghỉ thai sản), tăng 1.301 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 96,5% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHYT 790.079 người (bao gồm cả đối tượng thân nhân quân đội là 5.504 người), tăng 21.179 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 100,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 96,4%.  BHXH tỉnh chú trọng đến chất lượng, thời gian giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người tham gia,mọi chế độ của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đều được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo kết luận của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Yên Bái quyết tâm phấn đấu 6 tháng đầu năm đạt 50% kế hoạch thu BHXH, BHYT qua đó góp phần cùng toàn ngành đạt chỉ tiêu thu BHXH, BHYT đã đề ra tại hội nghị./.

 Bài: Mai Hiên

Ảnh: Anh Tuấn