Đưa Quy tắc ứng xử đi vào tiềm thức của mỗi công chức, viên chức ngành BHXH

Sáng 09/8, tại Hà Nội, Khối thi đua số II (BHXH Việt Nam) tổ chức Tọa đàm “Thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức” nhằm quán triệt việc triển khai, thực hiện Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH. Tham dự buổi Toạ đàm có Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh – Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành BHXH; Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương – Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam.

Nỗ lực vì sự nghiệp an sinh xã hội

 Trong những năm qua, BHXH Việt Nam đã luôn nỗ lực vì mục tiêu an sinh xã hội và đã đạt được những kết quả quan trọng. Đáng chú ý là trên chặng đường đó, Ngành đã luôn nhận được sự đồng hành trách nhiệm của các cơ quan báo chí truyền thông – Đó là phát biểu của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh với phóng viên bên thềm ngày báo chí cách mạng Việt Nam…

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7 của BHXH Việt Nam

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chính sách BHYT, nhất là hướng tới mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân. Nhân ngày BHYT Việt Nam 1/7, vừa qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chuyển đến BHXH các địa phương 19.500 tờ áp phích “Những điều cần biết khi khám chữa bệnh BHYT” để phát hành rộng rãi đến các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm xá, cơ sở khám chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc; 700.000 tờ gấp “Những điều cần biết về BHXH tự nguyện” và 300.000 tờ gấp “Những điều cần biết về BHYT đối với người thuộc hộ cận nghèo” phát hành tại các xã, phường, thị trấn, làng nghề trọng tâm, trọng điểm. QT

Nâng cao hiệu quả truyền thông về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình trong đồng bào dân tộc thiểu số

 Đồng bào các dân tộc thiểu số nước ta chủ yếu sinh sống ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều bất lợi về kinh tế – xã hội so với vùng đồng bằng và đô thị. Vì vậy, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã dành nhiều quan tâm và nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng về “Thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh

Nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông về BHXH, BHYT

 Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông về chính sách BHXH, BHYT đến với các nhóm đối tượng, năm 2017, BHXH Việt Nam đã ký chương trình phối hợp truyền thông với 15 bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội. Qua đó, nhiều hình thức truyền thông trực tiếp được các đơn vị triển khai đến tận cơ sở, làm thay đổi nhận thức và hành vi của đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Ngành BHXH tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa, điện tử hóa thủ tục

Là một trong những mục tiêu của ngành BHXH được đặt ra tại Kế hoạch số 1926/KH-BHXH thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

TIN MỚI NHẤT Khẳng định vai trò quan trọng của BHXH, BHYT với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước

Đó là định hướng chỉ đạo của Thường vụ Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đối với các hội viên, nhà báo được Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi khẳng định trong cuộc trao đổi với phóng viên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam bên thềm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.