Học sinh sinh viên cần biết mức đóng BHYT năm học 2018-2019

Theo quy định, học sinh sinh viên (HSSV) đang theo học tại các cơ sở giáo dục, trừ trường hợp đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác. Mức đóng BHYT hàng tháng của học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở (tức là 4,5% x 1.390.000 đồng/tháng). Trong đó, HSSV chỉ cần đóng 70% chi phí, 30% còn lại sẽ được nhà nước hỗ trợ

Những điều cần biết về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên Năm học 2018-2019

Đối tượng tham gia: Là học sinh, sinh viên (HSSV) trừ những em đã tham gia bảo hiểm y tế theo các nhóm đối tượng khác, như: HSSV là người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống tại các vùng kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, thân nhân của người có công với cách mạng, thân nhân sỹ quan quân đội nhân dân, công an nhân dân, cơ yếu, bảo trợ xã hội,.. được nhà nước mua và cấp thẻ BHYT.

Nhiều chính sách BHXH, BHYT được điều chỉnh liên quan đến người người lao động và đối tượng thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT

.Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng thángquy định tại Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ, từ 01/7/2018, tăng thêm 6.92% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng hiện hưởng vào thời điểm tháng 6/2018, đối với những người đang hưởng lương hưu,

Nhiều chính sách mới về BHXH, BHYT theo Thông tư 56/2017/TT – BYT

Ngày 29/12/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 56/2017/TT-BYT về việc quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018.

Những điểm mới trong quy trình thu, quản lý BHXH, BHYT từ 01/7/2018

Ngày 16/7/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 888/QĐ-BHXH sửa đổi bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố thay thế 09 thủ tục hành chính

Ngày 15/6/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 772/QĐ-BHXH về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN), cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.