Chế độ BHXH người lao động được hưởng ốm đau năm 2019

Theo quy định tại Điều 24 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Người lao động tham gia BHXH được hưởng chế độ ốm đau là những người:

– Làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn/không xác định thời hạn, theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;

– Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

– Cán bộ, công chức, viên chức;

– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

– Sĩ quan, quân nhân quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan công an; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân;

– Người quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã có hưởng lương.

 Điều kiện hưởng chế độ ốm đau:

Không phải ai gặp rủi ro về sức khỏe cũng được hưởng chế độ ốm đau mà chỉ những người đáp ứng đủ điều kiện sau đây mới được hưởng chế độ BHXH:

– Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền, ngoại trừ trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy;

– Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền.

(Quy định tại Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

Ảnh minh họa bệnh nhân có thẻ BHYT được điều trị

 Thời gian hưởng chế độ ốm đau 2019

* Đối với bản thân người lao động ốm đau:

– Làm việc trong điều kiện bình thường:

+ 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm;

+ 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

+ 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

– Làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:

+ 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm;

+ 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

+ 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

Thời gian nghỉ nêu trên tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

– Mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày:

+ Tối đa 180 ngày;

+ Hết 180 ngày vẫn tiếp tục điều trị thì được thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng BHXH.

Thời gian nghỉ này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

( Quy định tại Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

* Đối với con ốm đau:

Không chỉ người lao động ốm đau mới được hưởng chế độ mà pháp luật còn tạo điều kiện để người lao động có thời gian chăm sóc con cái của mình. Theo đó, tính theo ngày làm việc, khi con ốm đau, người lao động được hưởng:

– Tối đa 20 ngày làm việc/năm nếu con dưới 03 tuổi;

– Tối đa 15 ngày làm việc/năm nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

(quy định tại Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

 Mức hưởng chế độ ốm đau 2019

Theo quy định tại Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, nhằm bảo đảm thu nhập cho người lao động và hỗ trợ một phần chi phí điều trị, người lao động ốm đau được hưởng chế độ với mức hưởng:

( Mức lương hàng tháng =75% x với Mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ)

 

Đối với người mắc bệnh cần chữa trị dài ngày đã nghỉ hết 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì mức hưởng sẽ thấp hơn:

– Bằng 65% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ nếu đã đóng bảo BHXH từ đủ 30 năm trở lên;

– Bằng 55% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

– Bằng 50% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm.

Riêng sĩ quan, quân nhân quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan công an, người làm công tác cơ yếu được hưởng bằng 100% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ.

 Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau

Để được hưởng chế độ ốm đau, người lao động phải chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

– Giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của người lao động nếu điều trị nội trú;

– Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH nếu điều trị ngoại trú;

– Giấy khám, chữa bệnh dịch bằng tiếng Việt nếu khám, chữa bệnh ở nước ngoài.

(Quy định tại Điều 100 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

 Thủ tục hưởng chế độ ốm đau

Ốm đau không chỉ ảnh hưởng tới riêng bản thân người lao động mà còn ảnh hưởng tới cả người sử dụng lao động và nguồn nhân lực xã hội. Chính vì vậy, mọi cá nhân, tổ chức có liên quan đều có trách nhiệm tạo điều kiện để người lao động được hưởng chế độ ốm đau.

* Đối với người lao động:

Trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau nêu trên cho người sử dụng lao động.

* Đối với người sử dụng lao động:

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ (bao gồm hồ sơ của người lao động và Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau) nộp cho cơ quan BHXH.

* Đối với cơ quan BHXH:

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động, cơ quan BHXH giải quyết và chi trả tiền ốm đau cho người lao động.

(Quy định tại Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

 Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Người lao động đã nghỉ hết thời gian hưởng chế độ ốm đau trong một năm mà trong 30 ngày đầu trở lại làm việc vẫn chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 đến 10 ngày, tính cả ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hằng tuần:

– Tối đa 10 ngày với người mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;

– Tối đa 07 ngày với người phải phẫu thuật;

– Bằng 05 ngày với các trường hợp khác.

Trong thời gian này, người lao động được hỗ trợ mỗi ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

(Quy định tại Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

Có thể thấy, chính sách BHXH của Đảng và nhà nước ta hiện nay càng có nhiều chính sách ư việt, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người lao động, tuy không may khi gặp rủi ro về sức khỏe nhưng người lao động luôn được người sử dụng lao động và toàn xã hội đồng hành, hỗ trợ một cách tốt nhất để sớm quay trở lại làm việc.

Ngoài chế độ ốm đau, người lao động khi tham gia BHXH còn được hưởng một số chính sách khác theo quy định của Luật BHXH.

Các bạn có thể tham khảo Luật BHXH được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử  của BHXH Việt Nam và Trang Web BHXH tỉnh Yên Bái để biết chế độ của người lao động được hưởng khi tham gia BHXH./.

Bài và ảnh: Mai Hiên