Chính sách từ 01/8/2019: Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH của cán bộ xã nghỉ việc (7,19%)

Thông tư số 09/2019/TT-BNV ngày 14/6/2019 của Bộ Nội vụ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2019, hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Theo quy định tại Thông tư 09/2019/TT-BNV thì mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc sẽ tăng thêm 7,19% trên mức trợ cấp được hưởng. Cụ thể

Tính theo công thức Mức trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2019 = mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/ 2019 x 1,0719.

Mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc, nguyên là bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã sẽ là hơn 2,1 triệu đồng/tháng. Đối với cán bộ nguyên là phó bí thư, phó chủ tịch, thường trực đảng ủy, ủy viên thư ký UBND, thư ký HĐND xã, xã đội trưởng, trưởng công an xã… là hơn 2 triệu đồng/tháng. Các chức danh còn lại hưởng mức hơn 1,8 triệu đồng/tháng./.

CTV Ban biên tập Trang WEB BHXH tỉnh