Công đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tổ chức sinh nhật cho đoàn viên

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, sáng ngày mùng 8 tháng 4 năm 2019, Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức sinh nhật cho các cán bộ, công chức, viên chức sinh vào tháng 4 và tháng 5 năm 2019.

Hoạt động mừng sinh nhật thể hiện sự quan tâm của Ban giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn chia sẻ, động viên khích lệ đối với toàn thể cán  bộ, viên chức trong cơ quan. Qua đó, tạo điều kiện cho các cán bộ, viên chức được hiểu và gắn bó với nhau hơn, tạo thành sức mạnh trong công việc và xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức Công đoàn ngày một phát triển, vững mạnh.

Các đồng chí Lãnh đạo BHXH tỉnh trao Thiệp chúc mừng sinh nhật cho đoàn viên

Chương trình sinh nhật được Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh tổ chức hàng tháng cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành đã làm phong phú hơn hoạt động của tổ chức Công đoàn, thắt chặt tình đoàn kết giữa các công đoàn viên với nhau và góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Cán bộ, công chức, viên chức trong toàn đơn vị./.

Bài và ảnh: Mai Hiên