STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 107 /HD-UBNDtải xuống

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 10/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng

18/05/2018
2 596/BHXH-CĐBHXHtải xuống

V/v thông báo giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH không còn giá trị sử dụng

08/05/2018
3 07/2018/MQ_HĐND tải xuống

Về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng

10/04/2018
4 918/BHXH-VP tải xuống

Báo cái kết quả hoạt động tuyên truyền BHXH, BHYT 7 tháng đầu năm 2017

28/07/2017
5 195/LĐLĐ-TG&NCtải xuống

Về việc triển khai hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt – Lào”

19/07/2017
6 761/TB-BHXHtải xuống

Thông báo về việc ủy quyền ký trên sổ BHXH

22/06/2017
7 2554/TB-BHXHtải xuống

Thông báo danh mục các văn bản cần đọc thàng 5 năm 2017

21/06/2017
8 1861/TB-BHXHtải xuống

Thông báo danh mục các văn bản cần đọc tháng 4 năm 2017

19/05/2017
9 1337/TB-BHXHtải xuống

Thông báo danh mục các văn bản cần đọc tháng 3 năm 2017

18/04/2017
10 752/TB-BHXH tải xuống

Thông báo danh mục các văn bản cần đọc tháng 2 năm 2017

13/03/2017
11 125/KH-BHXHtải xuống

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TTG ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính Phủ về phát động thi đua .

20/01/2017
12 126/KH-BHXHtải xuống

Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020

20/01/2017
13 57/BHXH-VP tải xuống

V/v triển khai các nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

12/01/2017
14 5114/TB-BHXHtải xuống

Thông báo danh mục các văn bản cần đọc Tháng 11 năm 2016

20/12/2016
15 1512/BHXH-GĐBHYTtải xuống

V/V dừng đăng ký ban đầu đối với 02 trạm y tế xã lồng ghép phòng khám đa khoa khu vực

15/12/2016
16 4640/TB-BHXHtải xuống

Thông báo danh mục các văn bản cần đọc Tháng 10 năm 2016

28/11/2016
17 1415/BHXH-GĐBHYTtải xuống

V/v thông báo các cơ sở KCB BHYT đủ điều kiện đăng ký KCB ban đầu năm 2017 đối với thẻ BHYT tỉnh Yên Bái phát hành

28/11/2016
18 1395/BHXH-TCHC tải xuống

V/v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy

23/11/2016
19 1242/BHXH-TCHCtải xuống

V/v phát động phong trào thi đua nước rút hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

24/10/2016
20 1227/BHXH-TCHCtải xuống

V/v lập hồ sơ đề xuất nghiên cứu KH năm 2017

20/10/2016
Pages:1234568910