Đảng bộ BHXH tỉnh Yên Bái tổ chức học tập chuyên đề về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Để tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương với nhiệm vụ chính trị của ngành BHXH tỉnh Yên Bái trong năm 2019. Sáng ngày 01/3/2019, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019 cho cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Bảo hiểm xa hội tỉnh.

Đồng chí Hoàng Thị Chanh, Bí thư Đảng bộ khối cơ quan tỉnh quán triệt nội dung chuyên đề hồ Chí Minh năm 2019

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng chí Hoàng Thị Chanh, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quán triệt nội dung chuyên đề năm 2019 với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Toàn cảnh hội nghị

 Kết thúc đợt học tập chuyên đề năm 2019, 100% cán bộ đảng viên trong Đảng bộ BHXH tỉnh đã viết bài thu hoạch về học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.

Trên cơ sở nhận thức “lấy dân làm gốc”, và chỉ ra những điều Bác dạy: sáu “điều không nên làm” và sáu điều “nên làm” với dân. Từ nhận thức của bản thân mỗi cán bộ đảng viên Đảng bộ BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn với công việc chuyên môn được giao để học tập, làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả nhất. Đồng thời tích cực tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với gia đình, nhân dân để tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội./.

                                                                          Bài và ảnh: Mai Hiên