Đưa Quy tắc ứng xử đi vào tiềm thức của mỗi công chức, viên chức ngành BHXH

Sáng 09/8, tại Hà Nội, Khối thi đua số II (BHXH Việt Nam) tổ chức Tọa đàm “Thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức” nhằm quán triệt việc triển khai, thực hiện Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH. Tham dự buổi Toạ đàm có Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh – Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành BHXH; Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương – Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam.

 

Tham dự buổi Tọa đàm còn có TS. Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Thanh tra chính phủ; lãnh đạo, viên chức, lao động hợp đồng của các đơn vị trong Khối thi đua số II gồm: Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Quản lý đầu tư quỹ, Văn phòng Hội đồng Quản lý, Vụ Pháp chế, Văn phòng Đảng ủy, Vụ Thi đua – Khen thưởng, Ban Quản lý đầu tư xây dựng ngành BHXH, Ban Quản lý các dự án công nghệ thông tin.

Xây dựng cơ quan BHXH Việt Nam thành một ngôi nhà thân thiện

Phát biểu chỉ đạo buổi tọa đàm, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh – Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành BHXH ghi nhận và đánh giá cao đề xuất của Khối Thi đua số II đã tổ chức buổi Tọa đàm về “Thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, viên chức”. Việc triển khai kịp thời, hiệu quả Quy tắc ứng xử sẽ góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước năm 2018 do Ngành BHXH phát động với chủ đề: “Xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”.

 

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh – Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành BHXH dự và chỉ đạo tại buổi Tọa đàm.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh cho biết, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH quy định các chuẩn mực xử sự của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam nhằm mục tiêu cải cách, chuyển đổi tác phong lề lối làm việc của công chức, viên chức từ hành chính sang phục vụ, xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 28/5/2018 Hội nghị Trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Tổng Giám đốc đánh giá cao ý thức và tin tưởng vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành luôn có tinh thần xây dựng cơ quan BHXH thành một ngôi nhà thân thiện và cống hiến hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phát huy nền tảng nổi bật đó, Tổng Giám đốc yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức của Ngành nói chung và Khối Thi đua số II nói riêng nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện Quy tắc ứng xử của BHXH Việt Nam ban hành; yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phổ biến, quán triệt và thể chế hóa các quy định của Quy tắc ứng xử trong nội quy, quy chế làm việc của đơn vị; quy định về theo dõi, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; đồng thời kiểm tra, theo dõi sát sao việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử này tại đơn vị.

Nêu cao đạo đức công vụ, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

Giới thiệu Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Hùng Sơn nhấn mạnh, việc ban hành Quy tắc ứng xử nhằm nêu cao đạo đức công vụ, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, sự liêm chính và trách nhiệm của công chức, viên chức góp phần nêu cao đạo đức công chức, viên chức ngành BHXH.

 

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Hùng Sơn giới thiệu Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH.

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam hướng đến mục tiêu xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp;chuyển đổi tác phong, lề lối làm việc của công chức, viên chức ngành BHXH từ hành chính sang phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân và tổ chức, doanh nghiệp. Bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm của công chức, viên chức, góp phần nêu cao đạo đức công chức, viên chức ngành BHXH. Thực hiện công khai quy tắc ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội của công chức, viên chức; nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Căn cứ để các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý trách nhiệm khi công chức, viên chức vi phạm các chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, đồng thời là căn cứ để nhân dân giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của công chức, viên chức.

Quy tắc ứng xử quy định, công chức, viên chức, người lao động khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong các hoạt động ngoài xã hội phải thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, các quy định về quyền và nghĩa vụ của công chức, viên chức, những việc công chức, viên chức không được làm quy định trong Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các quy định pháp luật khác và các chuẩn mực xử sự tại Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam).

Theo đó, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Quy tắc ứng xử đến công chức, viên chức thuộc đơn vị mình.

Việc thực hiện Quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ là một trong các tiêu chí để xếp loại thi đua, đánh giá phân loại công chức, viên chức hàng năm. Công chức, viên chức thực hiện tốt Quy tắc ứng xử được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định. Mặt khác, nếu cá nhân vi phạm các quy định tại Quy tắc này, tùy mức độ sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cũng bày tỏ mong muốn, trong quá trình triển khai thực hiện, công chức, viên chức toàn Ngành tiếp tục có những ý kiến góp ý để Quy tắc ứng xử ngày một hoàn hảo hơn.

Kịp thời triển khai hiệu quả Quy tắc ứng xử

Các đại biểu tham gia Tọa đàm đã cùng trao đổi, thảo luận để làm rõ việc thực hiện quy tắc và áp dụng triển khai có hiệu quả tại đơn vị.

 

Đại biểu tham dự Tọa đàm

Nhận định về thực trạng thực hiện đạo đức công vụ và quy tắc ứng xử trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức hiện nay, TS. Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Thanh tra chính phủ cho rằng, việc ban hành Quy tắc ứng xử của BHXH Việt Nam đã đưa những chuẩn mực xử sự trở thành tiềm thức của công chức, viên chức. Hiện nay, đội ngũ công chức, viên chức đã có nhiều cố gắng và chuyển biến tích cực trong thực hiện đạo đức công vụ và quy tắc ứng xử, tuy nhiên cần xây dựng hình ảnh, nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ ứng xử để đồng nghiệp, người dân cảm thấy hài lòng.

Về công tác triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử tại Văn phòng BHXH Việt Nam, Chánh Văn phòng Chu Mạnh Sinh đánh giá cao chất lượng của Quy tắc ứng xử và việc thực hiện kịp thời Quy tắc ứng xử sẽ đạt được mục tiêu “Xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”. Đặc biệt, cần tổ chức các buổi Tọa đàm về vấn đề này tại các Khối, Cụm thi đua trong toàn Ngành để các đơn vị có thể trao đổi kinh nghiệm và nâng cao nhận thức về Quy tắc ứng xử. Ngay sau khi ban hành Quy tắc ứng xử, Văn phòng đã triển khai đến tất cả các phòng trực thuộc thông qua các cuộc họp chung, riêng với cá nhân, phòng.

Theo ông Chu Minh Tộ, Chánh Văn phòng Hội đồng quản lý, mỗi cá nhân cần chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, nhất là Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam. Từ chức năng, nhiệm vụ, Văn phòng Hội đồng quản lý luôn luôn không ngừng học hỏi trong công tác chuyên môn đảm bảo nhanh, chính xác và kịp thời.

Tại phần Tọa đàm, với tư cách là thủ lĩnh đội ngũ cán bộ trẻ, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan BHXH Việt Nam Đào Đình Xuân khẳng định, Đoàn Thanh niên coi việc triển khai Quy tắc ứng xử là nhiệm vụ trọng tâm. Trong thời gian qua, Đoàn luôn chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thanh niên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên thông qua các kênh hoạt động như: tuyên truyền trực quan, treo băng rôn khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan về việc thực hiện văn minh, văn hóa công sở; thành lập fanpage để trao đổi giữa các đoàn viên; Tuyên truyền trực tiếp tại các buổi sinh hoạt chi đoàn và đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các chi đoàn; tăng cường phát hiện đoàn viên có thái độ ứng xử không tốt, kịp thời nhắc nhở để đoàn thanh niên trở thành đội ngũ tiên phong trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử và văn minh văn hóa công sở.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, với vai trò là đơn vị Khối trưởng Khối thi đua số II cho biết, ngay sau khi ban hành Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH, Vụ HTQT đã chủ động xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ngành, tổ chức buổi Tọa đàm với mong muốn nâng cao nhận thức, từ đó thay đổi hành vi, ứng xử của cán bộ công chức và đề nghị đồng nghiệp luôn có tinh thần cầu thị, mạnh dạn hơn trong công tác, khát vọng được làm việc cống hiến và tuân thủ thứ bậc thủ tục hành chính tại đơn vị.

Cũng tại buổi Tọa đàm, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng Vũ Thị Hồng Minh đã giới thiệu một số điểm mới trong Quyết định số 234/QĐ-BHXH ngày 23/02/2018 của BHXH Việt nam ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của BHXH Việt Nam và việc vận dụng Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH vào công tác thi đua, khen thưởng./.

 

TT