Gửi BHXH – Nguyễn Thị Hoa – (Nhân dân huyện Văn Chấn) – hoa@gmail.com

Hỏi:
Tôi xin hỏi BHXH Yên Bái thủ tục sau: Tôi tham gia BHYT tự nguyện nhiều năm tại Huyện Văn Chấn, , tháng 7 /2012 tôi có mua mới cho con dâu tôi 1 thẻ BHYT tự nguyện,nhưng thủ tục đại lý yêu cầu – Pho to chứng minh thư nhân dân, kèm thèo tờ khai tham gia. Tôi thấy pho to CMT nhân dân là không hợp lý, trong văn bản của BHXH VN tôi không thấy yêu cầu phô to CMT, vậy BHXH huyện Văn Chấn, có phải đang làm dườm dà thủ tục hành chính không ạ?
Trả lời :

Sau khi nghiên cứu xem xét câu hỏi của Bà Lê Nguyễn Thị Hoa. Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái có ý kiến trả lời Bà như sau:

Tại khoản 1 Điều 31, mục 3, chương II, Quyết định số 1111/QĐ-BHXH có quy định: Đối tượng tự nguyện tham gia BHYT, thành phần hồ sơ đăng ký đóng BHYT gồm:

1. Tờ khai tham gia BHYT ( mẫu A03-TS).

2. Bản sao giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi cao hơn (thương binh ….).

Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc giấy tạm trú đối với hộ gia đình được giảm mức đóng BHYT.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Theo quy định nêu trên thành phần hồ sơ tham gia BHYT tự nguyện không quy định phải có bản Pho to chứng minh thư nhân dân của đối tượng tham gia. Do vậy đối tượng tự nguyện tham gia BHYT khi lập hồ sơ tham gia BHYT không phải Pho to chứng minh thư nhân dân.

Trường hợp nếu Đại lý thu BHYT tự nguyện (người được BHXH huyện văn chấn ký hợp đồng đại lý thu) có yêu cầu đối tượng tự nguyện tham gia BHYT lập hồ sơ tham gia BHYT phải Pho to chứng minh thư nhân dân nộp kèm theo tờ khai là không đúng quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn cần kiểm tra và hướng dẫn rõ hơn đối với Đại lý thu BHYT tự nguyện, để nắm vững các quy định về hồ sơ tham gia BHYT tự nguyện theo quy định tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam./.