Những đối tượng nào có trách nhiệm tham gia BHYT? – Hà Văn – (Sơn La) – havan@gmail.com

Hỏi:
Những đối tượng nào có trách nhiệm tham gia BHYT?
Trả lời :
Người có trách nhiệm tham gia BHYT thuộc các nhóm đối tượng sau:

(1) Người lao động.

(2) Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

(3) Người thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng toàn bộ mức đóng BHYT.

(4) Người thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT.

(5) Người thuộc nhóm đối tượng phải tự đóng toàn bộ mức đóng BHYT.