Lục Yên: Đẩy mạnh tuyên truyền chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTG ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội; Kế hoạch số 1764/KH-BHXH ngày 23/5/2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; Công văn số 2965/BHXH-TCKT ngày 15/8/2019 của BHXH Việt Nam về việc giao chỉ tiêu phấn đấu chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; Công văn số 2619/UBND-VX ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về việc chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên đã tiến hành triển khai phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện chi trả 100% chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp qua tài khoản cá nhân của người lao động và qua tài khoản ngân hàng, kho bạc của đơn vị sử dụng lao động; tích cực tuyên truyền, khuyến khích đối tượng nhận trợ cấp BHXH một lần qua tài khoản cá nhân của người lao động.

Bên cạnh đó, BHXH huyện phối hợp với Bưu điện và ngân hàng huyện triển khai tuyên truyền đối tượng thụ hưởng chính sách sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong quá trình chi trả các chế độ BHXH hàng tháng. Hiện nay, đối tượng nhận trợ cấp hàng tháng qua tài khoản ngân hàng mà Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên quản lý là 165/2.149 đối tượng chiếm 7,68%.

Điểm chi trả trợ cấp BHXH, TCTN hàng tháng tại Đại lý Bưu điện trên địa bàn huyện Lục Yên

Riêng số đối tượng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên là 125/531 đối tượng chiếm 23,54%.

Điểm chi trả trợ cấp BHXH, TCTN hàng tháng tại Đại lý Bưu điện trên địa bàn huyện Lục Yên

Để mọi người dân hiểu hơn về lợi ích của việc chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Trong thời gian tới Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên sẽ tiếp tục tuyên tuyền, vận động đối tượng thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT chuyển sang nhận tiền qua tài khoản ATM. Phối hợp với ngân hàng hướng dẫn người hưởng đăng ký mở tài khoản và nhận thẻ ATM ngay tại điểm chi trả phấn đấu từ nay đến năm 2021 đạt tỷ lệ số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp (TCTN) sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của BHXH Việt Nam giao, BHXH tỉnh Yên Bái giao./.

                                                       Nguyễn Minh Phượng

                                                                                      BHXH Lục Yên