STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 306/QĐ-UBNDtải xuống

Quyết định về việc thành lập Trung tâm y tế huyện MCC trực thuộc Sở y tế trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế.

12/03/2014
2 4520/QĐ-CSXHtải xuống

Quyết định về việc đính chính Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

22/08/2016
3 1584/QĐ-TTgtải xuống

Về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2020

14/09/2015
4 19/NQ-CPtải xuống

Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

12/03/2015
5 08/2015/QĐ-TTgtải xuống

Quyết định thí điểm giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

09/03/2015
6 23/2014/QĐ-UBNDtải xuống

Ban hành Quy định về công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Yên Bái

25/09/2014
7 925/QĐ-BHXHtải xuống

Ban hành Bảng điểm thi đua

09/09/2014
8 303/QĐ-UBNDtải xuống

Quyết định về việc thành lập Trung tâm y tế huyện Văn Yên trực thuộc Sở y tế trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế.

12/03/2014
9 304/QĐ-UBNDtải xuống

Quyết định về việc thành lập Trung tâm y tế huyện Trấn Yên trực thuộc Sở y tế trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế.

12/03/2014
10 305/QĐ-UBNDtải xuống

Quyết định về việc thành lập Trung tâm y tế huyện Trạm Tấu trực thuộc Sở y tế trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế.

12/03/2014
11 307/QĐ-UBNDtải xuống

Quyết định về việc thành lập Trung tâm y tế huyện Lục Yên trực thuộc Sở y tế trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế.

12/03/2014
12 308/QĐ-UBNDtải xuống

Quyết định về việc thành lập Trung tâm y tế huyện Yên Bình trực thuộc Sở y tế trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế.

12/03/2014
13 13/2014QĐ-TTgtải xuống

Quyết định v/v quy định đóng BHXH bổ xung để tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất quy định tại ….

08/02/2014
14 2157/QĐ-TTgtải xuống

Quyết định số 2157/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá phát triển bền vững địa phương giai đoạn 2013 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

11/11/2013
15 1139/QĐ-BHXHtải xuống

Ban hành Quy định về công tác lưu trữ của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

28/10/2013
16 3455/QĐ-BYTtải xuống

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 517/QĐ-BYT ngày 23/02/2011 của Bộ Y tế Ban hành mẫu Bảng kê chi phí khám, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

16/09/2013
17 538/QĐ-TTgtải xuống

Quyết định phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 – 2015 và 2020

19/03/2013
18 13/2013/QĐ-TTgtải xuống

Quyết định về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

06/02/2013
19 1788/QĐ-BHXHtải xuống

Quyết định ban hành quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

28/12/2012
20 709-CT/QUTWtải xuống

V/v tổ chức thí điểm chăm sóc sức khỏe quân nhân tại ngũ theo hình thức bảo hiểm y tế

28/11/2012
Pages:12345