Quy định mới về hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động Nam từ ngày 01/5/2019

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 166/QĐ-BHXH về quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp thay thế Quyết định số  636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016, Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016, Quyết định số 1515/QĐ-BHXH ngày 17/10/2016 và  bãi bỏ Công văn 3647/BHXH-CSXH ngày 21/9/2016 và Công văn số 4644/BHXH-CSXH ngày 18/11/2016.

Theo đó, hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động Nam hoặc chồng của lao động nữ mang thai hộ (là người đang đóng BHXH) nghỉ việc khi vợ sinh con gồm:

  1. Danh sách 01B-HSB do người sử dụng lao động lập (ban hành kèm Quyết định số 166/QĐ-BHXH)
  2. Bản sao giấy chứng sinh (GCS) hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con.
  3. Trường hợp sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi mà GCS không thể hiện thì có thêm giấy tờ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thể hiện việc sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.
  4. Trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp GCS thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.

Bạn đọc có thể khai thác mẫu biểu và tham khảo nội dung Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam hoặc Trang Web của BHXH tỉnh Yên Bái./.

                                                          CTV Ban biên trập Trang WEB BHXH tỉnh