Tham gia bảo hiểm xã hội lợi ích cho mọi nhà

Kể từ ngày 01/01/2018 nhà nước có chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện. Với mức hỗ trợ cụ thể là: Bằng 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo; Bằng 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo và bằng 10% đối với người tham gia thuộc các đối tượng khác. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được giảm trừ ngay số tiền Nhà nước hỗ trợ khi đóng BHXH tự nguyện, đây là chính sách ưu việt của Đảng và nhà nước ta.

Mức đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (hiện nay là 700.000đ) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng ( hiện nay là 27.800.000đ).

Ví dụ: Người tham gia thấp nhất hiện nay: 700.000đ x 22% = 154.000đ trong đó nhà nước hỗ trợ 15.400đ). Như vậy người tham gia BHXH tự nguyện chỉ cần đóng 138.600đ x 12 tháng = 1.663.200đ/ năm.

Như vậy, người lao động có thu nhập trung bình cũng có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Vậy tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện mang lại lợi ích gì?

  1. Khi tham gia BHXH tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí:

Chế độ hưu trí bao gồm hưởng lương hưu hằng tháng và trợ cấp một lần đối với người có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu 75%.

Người được hưởng lương hưu hằng tháng phải đủ các điều kiện sau:

Người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện khi có đủ 20 năm đóng BHXH năm (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) thì sẽ được hưởng lương hưu theo quy định.

– Mức hưởng lương hưu hằng tháng của người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện từ năm 2018 trở đi được tính như sau:

Mức lương hưu hằng tháng được tính theo tỷ lệ hưởng và mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH. Trong đó tỷ lệ được hưởng theo số năm đã đóng BHXH:

Mức hưởng lương hưu trong 15 năm đầu là 45% mức lương bình quân đóng BHXH, sau đó cứ thêm 01 năm đóng BHXH tăng thêm được cộng 2%(cả nam và nữ). Tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa của người tham gia BHXH tự nguyện là 75%.

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được trợ cấp một lần ngay sau khi có các điều kiện:

+ Nam đủ 60 tuổi, nữa đủ 55 tuổi nhưng chưa đủ 20 năm đóng mà không tiếp tục đóng BHXH.

+ Ra nước ngoài để định cư

+ Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giao đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

+ Người tham gia BHXH tự nguyện sau 01 năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.

Mức hưởng BHXH một lần đối với những người mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế bao gồm cả số tiền do nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, còn các đối tượng khác thì mức đóng BHXH một lần không bao gồm số tiền này.

  1. Khi tham gia BHXH tự nguyện được hưởng chế độ Tuất

* Người tham gia BHXH tự nguyện được trợ cấp mai táng:

Người tham gia BHXH tự nguyện chết thì người lo mai táng sẽ được nhận trợ cấp mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở tại tháng người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện chết khi thuộc một trong các trường hợp: Có Tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên; có từ đủ 12 tháng đóng BHXH bắt buộc trở lên; người đang nghỉ hưu

* Được hưởng trợ cấp tuất một lần

– Trường hợp người đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bị chết thì người thân sẽ nhận được trợ cấp tuất một lần tính theo số năm đóng BHXH của người bị chết bằng 1,5 tháng bình quân tiền lương đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 0,2 tháng lương bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

– Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH chưa đủ 01 năm thì mức trợ cấp bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

– Trường hợp người đang hưởng lương hưu chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần tính theo thời gian đã hưởng lương hưu; nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.

Một số quyền lợi khác, như:

– Thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được điều chỉnh dựa trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng theo từng thời kỳ theo quy định của nhà nước; Lương hưu và trợ cấp không bị tính thuế;

– Người được hưởng lương hưu không phải đóng bảo hiểm y tế mà vẫn được cấp thẻ BHYT./.

Lưu ý: Các bạn có thể tham khảo thêm nội dung “Những điều cần biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện” và quy định Luật BHXH được đăng tải trên Trang Web của BHXH tỉnh Yên Bái./.

     Mai Hiên