STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 3368/TB-BHXHtải xuống

Thông báo Kết luật của Tổng giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2012

20/08/2012
2 28/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXHtải xuống

Hướng dẫn thức hiện một số điều của Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng BHXH tự nguyện đối với giáo viên mần non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

14/08/2012
3 113/2012/TT-BTCtải xuống

Thông tư quy định chi tiết về hoạt động đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý

17/07/2012
4 02/2012/TT-TTCPtải xuống

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

13/07/2012
5 TTtải xuống

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7 của BHXH Việt Nam

29/06/2012
6 102/2012/TT-BTCtải xuống

Thông tư quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí.

21/06/2012
7 2103/BHXH-BTtải xuống

V/v gửi công văn về nâng mức hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo

05/06/2012
8 68/2012/TT-BTCtải xuống

Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân

26/05/2012
9 86/BHXH-VPtải xuống

V/v Thông báo việc tiếp nhận văn bản để phát hành của các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam

25/05/2012
10 1928/BHXH-KHTCtải xuống

V/v quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

24/05/2012
11 78/2012/TT-BTCtải xuống

Hướng dẫn một số điều của NĐ số 84/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá

18/05/2012
12 03/2012/TTLT-BQP-BYT-BTCtải xuống

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC KHÁC TRONG TỔ CHỨC CƠ YẾU VÀ THÂN NHÂN NGƯỜI ĐANG LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU

16/01/2012
13 01/2012/TT-BLĐTBXHtải xuống

Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

05/01/2012
14 05/TB-VPCPtải xuống

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị trực tuyến triển khai chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 – 2020

04/01/2012
15 203 /2011/TT-BTCtải xuống

Về việc hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên theo Quyết định số 75/2010/QĐ-TTg ngày 29/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ

30/12/2011
16 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXHtải xuống

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

30/12/2011
17 25/2011/TT-BTPtải xuống

Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch

27/12/2011
18 25/2011/TT-BTPtải xuống

Thông tư về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch

27/12/2011
19 5570/BHXH-TTtải xuống

V/v hướng dẫn sử dụng các ấn phẩm tuyên truyền

23/12/2011
20 24/2011/TTLT-BTP-BQPtải xuống

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

15/12/2011
Pages:1234