STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 22/2011/TT-BTPtải xuống

Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự

02/12/2011
2 2295/TB-KBNNtải xuống

Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2011

01/12/2011
3 42/2011/TT-BYTtải xuống

Bổ sung bệnh nhiễm độc Cadimi nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân, nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn tiêu chuẩn chẩn đoán, giám định

30/11/2011
4 169/2011/TT-BTCtải xuống

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 185/2004/NĐ-CP NGÀY 4/11/2004 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2011/NĐ-CP NGÀY 26/5/2011 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 185/2004/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN

24/11/2011
5 33/2011/TT-BLĐTBXHtải xuống

Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng

18/11/2011
6 164/2011/TT-BTCtải xuống

Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

17/11/2011
7 32/2011/TT-BLĐTBXHtải xuống

Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

14/11/2011
8 39/2011/TTLT-BYT-BTCtải xuống

Hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông

11/11/2011
9 190/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTCtải xuống

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về việc …

07/11/2011
10 141 /2011 /TT-BTCtải xuống

Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

20/10/2011
11 35/2011/TT-BYTtải xuống

Hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

15/10/2011
12 184/2011/TT-BQPtải xuống

Quy định danh mục công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến

11/10/2011
13 189/2011/TT-BQPtải xuống

Hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và địa phương năm 2012

07/11/2011
14 12/2011/TT-BNVtải xuống

Ban hành chức danh, mã số các ngạch viêc chức dân số

01/10/2011
15 49/2011/TTLT-BGTVT-BNV-BTCtải xuống

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 141/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải

30/09/2011
16 128/2011/TT-BTCtải xuống

Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế cộng đồng

12/09/2011
17 124/2011/TT-BTCtải xuống

Hướng dẫn về lệ phí trước bạ

31/08/2011
18 08/2011/TTLT-BNV-BTCtải xuống

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2010/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ..

31/08/2011
19 61/2011/TT-BCAtải xuống

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công vụ trong công an nhân dân.

30/08/2011
20 2626/KH-BTTTTtải xuống

Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT và truyền thông

30/08/2011
Pages:1234