STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 5907/VPCP-TCCVtải xuống

V/v thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với công chức, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước

25/08/2011
2 106/2011/TT-BTCtải xuống

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí quản lý thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

14/07/2011
3 03/2011/TTLT-BCA-BTCtải xuống

Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiên sĩ Công an nhân dân hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

12/07/2011
4 TB Bổ sungtải xuống

Thông báo bổ sung đối với một số trường hợp vừa được xét thi tuyển viên chức tại cụm 1

21/06/2011
5 TB Bổ sungtải xuống

Thông báo bổ sung đối với một số trường hợp vừa được xét thi tuyển viên chức tại cụm 1

21/06/2011
6 2311/BHXH-TTtải xuống

V/v hướng dẫn sử dụng các ấn phẩm tuyên truyền

06/06/2011
7 2287/BHXH-TTtải xuống

V/v tổ chức “Tháng hành động phòng chống ma túy”

03/06/2011
8 2096/BHXH-TTtải xuống

V/v hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động trang thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố.

24/05/2011
9 1334/BHXH-TTtải xuống

Chương trình công tác tuyên truyền năm 2011

07/04/2011
10 1335/BHXH-TTtải xuống

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 01/7/2011

07/04/2011
11 01/2011/TT-BNVtải xuống

V/v hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

19/01/2011
12 4122 LN/BHXH-CVHCS-TTtải xuống

Tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động về chính sách BHXH, BHYT.

27/09/2010
Pages:1234