STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 Mẫu số 08-GCNtải xuống

Báo cáo thay đổi thông tin của cơ sở khám chữa bệnh (Trung tâm y tế huyện Trạm Tấu)

26/07/2017
2 1487/BHXH-CNTTtải xuống

Về việc cung cấp dịch vụ I-VAN trong giao dịch BHXH điện tử

30/11/2015
3 1467/BHXH-CNTTtải xuống

Về việc tập huấn triển khai phần mềm mới giao dịch hồ sơ BHXH điện tử qua mạng Internet

25/11/2015
4 669/BHXH-GĐBHYTtải xuống

V/vthông báo các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2016

19/11/2015
5 3814-BHXH-VNGĐ1tải xuống

TP Hồ Chí Minh thông báo các cơ sở KCB BHYT đăng ký KCB ban đầu năm 2016 đối với thẻ BHYT ngoại tỉnh

27/10/2015
6 20/3/2015tải xuống

20/3/2015

20/08/2015
7 33/SMEDEC1tải xuống

Chương trình tư vấn đào tạo ISO 9001:2008 tại 147 đơn vị thuộc BHXHVN

02/03/2015
8 PGNHS 109: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuấttải xuống

PGNHS 109: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

01/05/2013
9 PGNHS 105: Trả thẻ BHYT, sổ BHXH theo Phiếu yêu cầutải xuống

PGNHS 105: Trả thẻ BHYT, sổ BHXH theo Phiếu yêu cầu

01/05/2013
10 PGNHS 104: Cấp thẻ BHYT Học sinh sinh viêntải xuống

PGNHS 104: Cấp thẻ BHYT Học sinh sinh viên

01/05/2013
11 PGNHS 106: Ngưng tham gia BHXHtải xuống

PGNHS 106: Ngưng tham gia BHXH

25/03/2013
12 Mẫu A01a, D02, D02b, D07tải xuống

Mẫu A01a, D02, D02b, D07

15/10/2012
13 Mẫu C56-BH Danh sách tham gia BHYT tự nguyệntải xuống

Mẫu C56-BH Danh sách tham gia BHYT tự nguyện

15/10/2012
14 Mẫu 02/ĐKTN Phiếu đăng ký tham gia BHXH tự nguyệntải xuống

Mẫu 02/ĐKTN Phiếu đăng ký tham gia BHXH tự nguyện

15/10/2012
15 Mẫu 01/ĐKBB Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYTtải xuống

Mẫu 01/ĐKBB Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT

15/10/2012
16 Mẫu C15a-TS Giấy xác nhậntải xuống

Mẫu C15a-TS Giấy xác nhận

15/10/2012
17 Biên bản trả thẻ BHYTtải xuống

Biên bản trả thẻ BHYT

15/10/2012
18 Mẫu A02-TS thờ khai tham gia BHXH tự nguyệntải xuống

Mẫu A02-TS thờ khai tham gia BHXH tự nguyện

15/10/2012
19 Mẫu A01-TS tờ khai tham gia BHXH, BHYTtải xuống

Mẫu A01-TS tờ khai tham gia BHXH, BHYT

15/10/2012
20 Mẫu 01C/BHYTTN: Tờ khai tham gia BHYT tự nguyệntải xuống

Mẫu 01C/BHYTTN: Tờ khai tham gia BHYT tự nguyện

15/10/2012
Pages:12