STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 Biểu mẫu ban hành kèm quyết định 595tải xuống

Biểu mẫu

08/09/2017
2 Danh sach chu kytải xuống

Danh sách chữ ký những người hành nghề được phân công ký Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH tại các cơ sở KCB

19/01/2017
3 PGNHS 614tải xuống

Giải quyết chế độ hưu trí và điều chỉnh nhân thân đối với người bảo lưu sổ

11/03/2013
4 PGNHS 612:tải xuống

Vừa giải quyết trợ cấp ốm đau vừa bảo lưu sổ BHXH

11/03/2013
5 PGNHS 621tải xuống

Giải quyết chế độ hưu trí do cơ quan BHXH giới thiệu giám định y khoa

11/03/2013
6 PGNHS 607tải xuống

Hưởng chế độ tử tuất

11/03/2013
7 PGNHS 602tải xuống

Hưởng trợ cấp thai sản

11/03/2013
8 PGNHS 601tải xuống

Hưởng trợ cấp ốm đau

11/03/2013
9 PGNHS 606tải xuống

Giải quyết chế độ hưu trí

11/03/2013
10 PGNHS 605tải xuống

Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp tái phát hoặc tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp tổng hợp

11/03/2013
11 PGNHS 604tải xuống

Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp

11/03/2013
12 PGNHS 615tải xuống

Giải quyết chế độ hưu trí và điều chỉnh nhân thân đối với người đang làm việc

11/03/2013
13 PGNHS 608:tải xuống

Trợ cấp BHXH 01 lần, trợ cấp khu vực 01 lần

15/10/2012
14 PGNHS 603tải xuống

Hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức phụ hồi sức khỏe

15/10/2012
15 PGNHS 619tải xuống

Điều chỉnh trợ cấp tuất 01 lần theo Nghị định 83/CP

15/10/2012
16 PGNHS 617:tải xuống

Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong các trường hợp: – Sau khi chấp hành xong hình phạt tù; – Trở về định cư hợp pháp; – Được Tòa án tuyên bố mất tích trở về; – Hưởng theo Quyết định 613/QĐ-TTg.

15/10/2012
17 PGNHS 616:tải xuống

Trang cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình

15/10/2012
18 C67 a-HDtải xuống

Đơn trợ cấp thai sản

04/10/2012
19 PGNHS 620tải xuống

Điều chỉnh lại lương hưu do thay đổi mức đóng BHXH hoặc do được tính thêm thời gian đóng BHXH

15/10/2012
20 PGNHS 618tải xuống

Điều chỉnh trợ cấp BHXH 01 lần theo Nghị định 83/CP

15/10/2012
Pages:12