Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7 của BHXH Việt Nam

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chính sách BHYT, nhất là hướng tới mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân. Nhân ngày BHYT Việt Nam 1/7, vừa qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chuyển đến BHXH các địa phương 19.500 tờ áp phích “Những điều cần biết khi khám chữa bệnh BHYT” để phát hành rộng rãi đến các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm xá, cơ sở khám chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc; 700.000 tờ gấp “Những điều cần biết về BHXH tự nguyện” và 300.000 tờ gấp “Những điều cần biết về BHYT đối với người thuộc hộ cận nghèo” phát hành tại các xã, phường, thị trấn, làng nghề trọng tâm, trọng điểm. QT