STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 166/QĐ-BHXHtải xuống

Quy định mới về hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động Nam từ ngày 01/5/2019

2 tải xuống

BHXH tỉnh Yên Bái: Triển khai thực hiện điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 35/2018/TT-BLĐTBXH

3 tải xuống

Quy định mới về chính sách “Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục”

4 tải xuống

Từ 01/01/2019 Doanh nghiệp phải công khai việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

5 tải xuống

Những trường hợp đặc biệt được tính là tham gia BHYT liên tục

6 tải xuống

Chính sách mới từ 01/01/2019 quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp.

7 tải xuống

Hướng dẫn điều chỉnh lương Hưu đối với lao động nữ từ 01/01/2018

8 tải xuống

Tham gia bảo hiểm xã hội lợi ích cho mọi nhà

9 tải xuống

Quy định mới về BHYT kể từ ngày 01/12/2018

10 tải xuống

Mức lương hưu hàng tháng của quân nhân hiện nay

11 769/BHXH-TCCBtải xuống

V/v hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với CCVC lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

06/03/2012
12 248/TB-BHXHtải xuống

Thông báo danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần đọc tháng 12 năm 2012

15/01/2012
13 2319/BHXH-DAĐTXDtải xuống

v/v thời gian chuyển đổi kênh truyền kết nối mạng WAN BHXH

22/06/2018
14 135-KH/BCSĐtải xuống

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 96/NQ-BCS về “Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tring tình hình mới”

12/10/2017
15 4000/TB-BHXHtải xuống

Thông báo danh mực các văn bản cần đọc tháng 7 và tháng 8 năm 2017

11/09/2017
16 595/QĐ-BHXHtải xuống

Quyết định Ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

14/04/2017
17 1089/BHXH-PCtải xuống

V/v danh mục rà soát văn bản theo kế hoạch 1019/KH-BHXH của BHXH Việt Nam

31/03/2017
18 437/TB-BHXHtải xuống

Thông báo danh mục các văn bản cần đọc tháng 1 năm 2017

15/02/2017
19 4666/BHXH-CSXHtải xuống

V/v hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

21/11/2016
20 3646/BHXH-VKHtải xuống

V/v định hướng và đề xuất nghiên cứu khoa học năm 2017

21/09/2016
Pages:123456212223