STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 36/2018/QH14tải xuống

Luật phòng, chống tham nhũng

Ngày 20 tháng 11 năm 2018
2 166/QĐ-BHXHtải xuống

Quy định mới về hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động Nam từ ngày 01/5/2019

3 tải xuống

BHXH tỉnh Yên Bái: Triển khai thực hiện điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 35/2018/TT-BLĐTBXH

4 tải xuống

Quy định mới về chính sách “Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục”

5 tải xuống

Từ 01/01/2019 Doanh nghiệp phải công khai việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

6 tải xuống

Những trường hợp đặc biệt được tính là tham gia BHYT liên tục

7 tải xuống

Chính sách mới từ 01/01/2019 quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp.

8 tải xuống

Hướng dẫn điều chỉnh lương Hưu đối với lao động nữ từ 01/01/2018

9 tải xuống

Tham gia bảo hiểm xã hội lợi ích cho mọi nhà

10 tải xuống

Quy định mới về BHYT kể từ ngày 01/12/2018

11 tải xuống

Mức lương hưu hàng tháng của quân nhân hiện nay

12 769/BHXH-TCCBtải xuống

V/v hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với CCVC lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

06/03/2012
13 248/TB-BHXHtải xuống

Thông báo danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần đọc tháng 12 năm 2012

15/01/2012
14 306/QĐ-UBNDtải xuống

Quyết định về việc thành lập Trung tâm y tế huyện MCC trực thuộc Sở y tế trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế.

12/03/2014
15 2319/BHXH-DAĐTXDtải xuống

v/v thời gian chuyển đổi kênh truyền kết nối mạng WAN BHXH

22/06/2018
16 107 /HD-UBNDtải xuống

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 10/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng

18/05/2018
17 596/BHXH-CĐBHXHtải xuống

V/v thông báo giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH không còn giá trị sử dụng

08/05/2018
18 07/2018/MQ_HĐND tải xuống

Về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng

10/04/2018
19 56/2017/TT-BYTtải xuống

Quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật ATVS lao động thuộc lĩnh vực y tế

29/12/2017
20 141/2017/NĐ-CPtải xuống

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

07/12/2017
Pages:123456434445