Xử lý tội gian lận BHYT theo Điều 215 Bộ Luật hình sự

Theo Quy định tại Điều 215, Bộ Luật Hình sự sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018:

 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, chiếm đoạt tiền BHYT từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 20.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng mà không thuộc trường hợp quy định tại một trong các Điều 174, 353 và 355 của Bộ Luật Hình sự, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm, cụ thể:
 2. a) Lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và các chi phí khác mà thực tế người bệnh không sử dụng;
 3. b) Giả mạo hồ sơ, thẻ BHYT hoặc sử dụng thẻ BHYT được cấp khống, thẻ BHYT giả, thẻ đã bị thu hồi, thẻ bị sửa chữa, thẻ BHYT của người khác trong khám, chữa bệnh hưởng chế độ BHYT trái quy định.
 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm:
 5. a) Có tổ chức.
 6. b) Có tính chất chuyên nghiệp.
 7. c) Chiếm đoạt tiền BHYT từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
 8. d) Gây thiệt hại từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

 1. e) Tái phạm nguy hiểm.
 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
 3. a) Chiếm đoạt tiền BHYT 500.000.000 đồng trở lên.
 4. b) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên.
 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Để cán bộ, viên chức trong ngành BHXH; cán bộ, nhân viên y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Yên Bái biết quy định mới. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung 2 tội danh riêng để xử lý các hành vi gian lận BHXH, BHTN và hành vi gian lận BHYT./.

   CTV Trang Web BHXH tỉnh Yên Bái