Yên Bái: 4 tháng đầu năm tăng thêm 1.579 người tham gia BHXH tự nguyện

Theo số liệu báo cáo từ phòng chuyên môn, từ đầu năm đến hết tháng 4/2019 toàn tỉnh Yên Bái  đã có 1.579  người lao động tham gia BHXH tự nguyện (tốc độ phát triển nhanh nhất từ trước đến nay), đưa số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lên tới 4.863 người tham gia.

Năm 2019, BHXH tỉnh Yên Bái được BHXH Việt Nam giao chỉ tiêu thu phát triển đối tượng tham gia khá cao so với cùng kỳ năm trước. Trong đó số người tham gia BHXH bắt buộc là 54.933 người, BHXH tự nguyện 6.257 người, BHXH thất nghiệp 43.612 người và BHYT 786.864 người.

Là tỉnh miền núi, Yên Bái có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh tuy đã giảm nhưng vẫn ở mức cao bình quân so với các tỉnh miền núi khác trong cả nước. Một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào vùng cao còn nhiều khó khăn. Do dó tác động lớn đến việc phát triển kinh tế – xã hội nói chung và chỉ tiêu phát triển tham gia BHXH nói riêng. Tuy vậy, xác định nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong bối cảnh nền kinh tế của tỉnh khó khăn là hết sức nặng nề, vất vả. Để thực hiện được chỉ tiêu kế hoạch giao trong năm 2019 này, thì ngay từ đầu năm BHXH tỉnh Yên Bái đã phải đề ra các nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể mới có thể hoàn thành chỉ tiêu. Trong đó đã tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương tập trung truyên truyền phát triển đối tượng tham gia; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông tăng thời lượng, chất lượng phát sóng, thực hiện chuyên mục tuyên truyền chính sách ưu việt của Đảng và nhà nước về BHXH, BHYT đến với nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tập trung cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia BHXH tự nguyện trong việc kê khai, lựa chọn phương thức nộp tiền; đồng thời BHXH tỉnh  tiếp tục mở rộng, đào tạo, phát triển hệ thống đại lý thu BHXH đến tận phường, xã, thôn, bản; giao chỉ tiêu đến từng đơn vị, cá nhân, đưa ra các mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện hàng tháng. Vv..

Và để đạt được trên 1.500 lao động tham gia BHXH trong vòng 4 tháng đầu năm 2019 như đã nêu ở phần trên là cả sự quyết tâm cao, nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ nhân viên đại lý thu ngành Bưu điện và cán bộ của ngành BHXH tỉnh Yên Bái, họ đã không quản ngại ngày đêm đến tận nhà dân tại các thôn, bản, tổ dân phố để vận động, tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện; giải thích cặn kẽ, giúp người dân thấu hiểu được bản chất, tính nhân văn sâu sắc và lợi ích thiết thực của chính sách BHXH tự nguyện. Không những vậy, phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn được cán bộ, viên chức trong ngành hưởng ứng tích cực, mỗi cán bộ viên chức của ngành là một tuyên truyền viên, 4 tháng đầu năm 2019 cán bộ viên chức BHXH tỉnh đã vận được 167 người tham gia. Ngành Bưu điện đã phối hợp mở 72 hội nghị khách hàng, sau khi mở hội nghị đã có 944 người tham gia và đại lý thu UBND xã, phường, thị trấn cũng đã khai thác được trên 635 người tham gia 4 tháng đầu năm ( bao gồm cả số cán bộ BHXH tỉnh đã khai thác).

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động hiện nay chính sách BHXH tự nguyện đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự đồng tỉnh ủng hộ của nhân dân. Với niềm tin của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước đối với chính sách BHXH tự nguyện, sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền. Dự báo hết năm 2019 tỉnh Yên Bái sẽ mở rộng trên 6.000 người lao động tham gia BHXH tự nguyện, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho người lao động./.

Mai Hiên