Yên Bái: Truyên truyền đợt cao điểm trực tuyến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nhằm thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết 21-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đề ra. Toàn quốc phấn đấu đến năm 2021 đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ, do vậy không những đòi hỏi cần có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị Trung ương đến địa phương, mà còn cần có sự tham gia thực hiện tuyên truyền trực tiếp tích cực từ ngành BHXH và ngành Bưu điện.

Hưởng ứng đợt tuyên truyền cao điểm chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện do BHXH Việt Nam và Bưu Điện phối hợp phát động, tổ chức trực tuyến trên 63 tỉnh, thành trên cả nước vào ngày 31/3/2019 vừa qua. Tại điểm Yên Bái Bưu điện tỉnh bà Nguyễn Thanh Hương, Giám đốc BHXH tỉnh chỉ đạo và có 84 người tham gia, trong đó lực lượng thanh niên của ngành Bưu điện và BHXH là nòng cốt. Đại diện Lãnh đạo BHXH tỉnh, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và Bí thư Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đến dự lễ ra quân đợt tuyên truyền cao điểm bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Bưu điện tỉnh Yên Bái.

Đây là hoạt động tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện có quy mô lớn, đồng bộ, tích cực, thiết thực, có ý nghĩa quan trọng tháng Thanh niên và năm đầu thực hiện Nghị quyết  28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Ngay sau lễ phát động, lực lượng đoàn viên, thanh niên của Bưu điện tỉnh và 9 huyện thị xã, thành phố đã đồng loạt chạy roadshow tại địa bàn để tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện. Tại tỉnh các tuyên truyền viên đã  trực tiếp phát trên 1.000 tờ rơi tuyên truyền trực tiếp đến tận tay người dân trên địa bàn thành phố./.

Mai Hiên